Login Form

Wie zijn wij?

ReddingsHondenWerkgroep 'de Polderspeurders'.

Wat bieden wij?

> Theorie en praktijk aan baas-hond combinaties voor de volgende examens:
   - VZH
   - IPO-R vlakterevieren (geschiktheid, A en B)
   - IPO-R puinzoeken (geschiktheid, A en B)
   - eventueel ook IPO-R speuren (geschiktheid, A en B)
> én voor deelname aan wedstrijden en inzettesten:
   - vlakterevieren
   - puinzoeken
> Individuele begeleiding door zeer ervaren trainers
> Open communicatie met gefungeerde feedback
> Een prettige sfeer
> Een fijne hobby

Wat verwachten we van leden?

> Wekelijks op donderdagavond en op zondag de hele dag deelnemen aan de gezamelijke training.
> Op een serieuze, positieve en hondvriendelijke manier streven naar zo hoog mogelijke prestaties met de eigen hond.
> Open staan voor opbouwende kritiek
> Interesse tonen voor de prestaties van andere honden en bereid zijn om actief bij te dragen aan de vooruitgang van andere leden.
> Aanwezig zijn als benodigd hulppersoneel tijdens examens en wedstrijden waaraan leden van RHWP deelnemen.
> In teamverband kunnen werken.
> Geduld hebben met honden en mensen.
> Beschikken over eigen vervoer.

Welke eisen stellen wij aan de honden?

> In sterke mate beschikken over de gewenste driften (o.a. jachtdrift, speurdrift, buitdrift)
> In staat zijn tot een goede balans tussen zelfstandigheid en samenwerking met de geleider.
> Zich tegenover mensen en honden neutraal of vriendelijk gedragen.
> Schotvast zijn (een test daartoe kan worden geregeld).
> Een goede lichamelijke conditie hebben.
> De gebruikelijke inentingen (incl rabiës) hebben gehad.
Ras of Niet-Rashond is onbelangrijk, evenals leeftijd (Hoewel ook hier geldt: jong geleerd, is oud gedaan)

Facebook